تلفن : 02188504403 - 02188732774 - 02188732489

فکس : 02188504403 داخلی 106

ایمیل : sunday724@yahoo.com

آدرس : تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان آپادانا(خرمشهر)، پلاک 81، طبقه 5، واحد 9

سایت رسمی : www.sunday724.com